Rosenholm Egnsarkiv

Rosenholm Egnsarkiv er indrettet i det tidligere Ting- og Arresthus midt i Hornslet, sammen med Syddjurs Bibliotek.

Arkivet råder over de tidligere fængselsceller og betjentstue, hvilket giver et spændende miljø til ophængning af billedmateriale og opbevaring af arkivalier. Arkivet rummer indsamlet materiale der dokumenterer Hornslet by og omegn gennem tiderne.

Det oprindelige arkiv havde sin spæde start på Hornslet Skole, hvor Søren Sloth Carlsen, ved siden af at styre Folkebiblioteket, også havde stor interesse for lokalhistorie.

I 1988 flyttede arkivet til Arrestbygningen, efter at have været placeret oven på biblioteket i den tidligere dommerbolig. I forbindelse med husets 100 års jubilæum, udvidelse og ombygning fik arkivet fælles indgang med biblioteket.

Rosenholm Egnsarkiv er et moderne arkiv, hvor der ud over de historiske arkivalier og billedarkiv m.v. også er slægtsforskning med mere end 100.000 navne samt et stort elektronisk arkiv, med billeder og andre arkivalier.

Kontakt

Åbningstider

Tirsdag og torsdag kl. 15 – 17.
– lukket i juli og mellem jul og nytår.