Mørke Egnsarkiv

Mørke Egnsarkiv er dit lokale historiske arkiv. Arkivet har siden 1980 indsamlet historisk materiale fra Mørke Sogn og nærområdet.

Arkivet har i til huse på Lindegården – den gamle skole i Mørke. Arkivet registrerer alt materiale i databasen Arkibas og arkiverer det for eftertiden.

Vi er hele tiden interesseret i arkivalier fra firmaer, foreninger, personer m.m., der har eller har haft tilknytning til Mørke Sogn – dog hovedsagelig papirmateriale og fotos.

Du kan enten forære arkivet papirer og fotos, eller du kan låne os materialet, for at scanne det. Vi kommer gerne hjem til dig og scanner billederne.

Har du eller dine forfædre skrevet deres livshistorie eller dele af den ? Det er spændende læsning – med beretninger fra rigtige menneskers liv.

Prøv at søge dine forfædre i Arkiv.dk – du kan ikke stoppe igen !

Kom og besøg os

Kontakt

Åbningstider

Første tirsdag i måneden kl. 16 – 18 samt efter aftale.

Lukket juli, august og december.