Der er 7 lokalarkiver i Syddjurs Kommune, og i 2010 blev disse 7 arkiver sammen med Syddjurs Kommune enige om, at organisere sig i et samvirke, dels for at kunne udveksle ideer og erfaringer, og dels for at få et fælles talerør i forhold til kommunen. Dette samvirke kom til at hedde ASK. ASK står for Arkivsammenslutningen i Syddjurs Kommune.

Et af de første tiltag var en stor fælles udstilling om tiden fra sognekommuner til storkommuner. Denne udstilling blev afholdt i tæt samarbejde med Ebeltoft Museum, der på det tidspunkt var en selvstændig enhed.

Senest har sammenslutningen ansøgt, og fået bevilliget midler fra LAG Djursland (Den Lokale AktionsGruppe) LAG Gruppen, til implementering af arkivsystemet ARKIBAS, som er et professionelt arkiverings-program, der anvendes af lokalarkiver over hele landet. Midlerne er gået til hardware, software og kurser, så alle 7 arkiver kunne starte med samme udgangspunkt.

Fælles hjemmeside-portal, er også et produkt af det fælles arbejde.

Erfaringsudveksling og kurser vil fremadrettet blive det primære i sammenslutningen.