Midtdjurs Lokalarkiv

Midtdjurs Lokalarkiv blev startet i Kolind i 1974. Det havde til huse i et lokale under en lærerbolig ved Kolind Centralskole.

I 1979 blev det flyttet til Nimtofte i et mindre lokale, men 8 år senere til en nedlagt købmandsforretning på Torvet 5, hvor det har været indtil august 2016.

Efter 28 år i Nimtofte er arkivet nu tilbage i Kolind, hvor man har fået lokaler ved siden af biblioteket i det nybyggede Kolind+ på Bugtrupvej.

Der har vi fået et lukket brandsikkert rum med automatiske reoler til alle vore arkivalier, samt udenoms plads til gæster. Desuden har vi nu bedre mulighed for at arrangere udstillinger og andre arrangementer.

Vi har rigtig god kontakt til egnens beboere, der er flittige med indlevering af arkivalier. Alt det er med til at beskrive vort områdes historie og fortid – både omkring mennesker og byer, men også generelt om kulturen i bred almindelighed på egnen.

Vi tilbyder hjælp til besøgende – ikke blot til at finde arkivmateriale, men også til skrivning af erindringer samt billedbehandling af gamle fotos m.v.

Kontakt

Åbningstider

Hver onsdag kl. 14 -17
Arkivet er lukket i juli og mellem jul og nytår.