Posted on: august 25th, 2013 by webmaster No Comments

Molsarkivet

Molsarkivet er beliggende i Knebel, og er lokalarkiv for de 7 sogne på Mols: Helgenæs, Vistoft, Tved, Knebel, Rolsø, Agri og Egens.

Borgerforeningen Mols er bestyrelse for Molsarkivet, der drives af frivillig arbejdskraft. Molsarkivet blev etableret i 1968 i et samarbejde mellem nogle frivillige og det daværende Mols Bibliotek.

Molsarkivet indsamler, arkiverer og registrerer alle former for historiske dokumenter og billeder fra Mols-området.
På åbningsaftnerne er der altid folk tilstede, der har et stort kendskab til Mols-området og dets historie.

Molsarkivet er interesseret i alle former for arkivalier fra området, det være sig fotos, protokoller, og alle former for personlige papirer. Vi behøver ikke at få evt. arkivalier til ejendom, men kan nøjes med at låne dem til kopiering.

Billedregistreringen på Molsarkivet foregår i registrerings-programmet ARKIBAS, som vi i 2012 fik installeret på alle 7 arkiver i Syddjurs kommune efter at have fået bevilliget et  tilskud fra LAG på 270.000 kr.

Besøg arkivets hjemmeside