Posted on: august 23rd, 2013 by webmaster No Comments

Lokalarkiverne i Syddjurs Kommune

Der er 7 lokalarkiver i Syddjurs Kommune, og i 2010 blev disse 7 arkiver sammen med Syddjurs Kommune enige om, at organisere sig i et samvirke, dels for at kunne udveksle ideer og erfaringer, og dels for at få et fælles talerør i forhold til kommunen. Dette samvirke kom til at hedde ASK. ASK står for Arkivsammenslutningen i Syddjurs Kommune.

Et af de første tiltag var en stor fælles udstilling om tiden fra sognekommuner til storkommuner. Denne udstilling blev afholdt i tæt samarbejde med Ebeltoft Museum, der på det tidspunkt var en selvstændig enhed.

AKT-banner-landd-V2Senest har sammenslutningen ansøgt, og fået bevilliget midler fra LAG Djursland (Den Lokale AktionsGruppe), til implementering af arkivsystemet ARKIBAS, som er et professionelt arkiverings-program, der anvendes af lokalarkiver over hele landet. Midlerne er gået til hardware, software og kurser, så alle 7 arkiver kunne starte med samme udgangspunkt.

Fælles hjemmeside-portal, er også et produkt af det fælles arbejde.

Erfaringsudveksling og kurser vil fremadrettet blive det primære i sammenslutningen.